Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2017

iambass
2343 18ce
Reposted frommartynkowa martynkowa
iambass
2371 0ff7
Reposted frommartynkowa martynkowa
iambass
7168 1f15
Reposted frommartynkowa martynkowa
iambass
7181 73d2 500
Reposted frommartynkowa martynkowa
iambass
0083 a012 500
iambass
1712 efa8 500
Reposted fromcalifornia-love california-love vianiskowo niskowo
iambass
3439 3518 500
Reposted frommartynkowa martynkowa vianiskowo niskowo
iambass
3914 4a84
Reposted frometernaljourney eternaljourney vianiskowo niskowo
iambass
iambass
8084 e5aa
iambass
8158 7f31 500
Reposted frompesy pesy

August 17 2017

iambass
1876 f381
Reposted fromnexxt nexxt
iambass
1878 eb8e
Reposted fromnexxt nexxt
iambass
Aug 8
Add this event to a calendar application
Napisałabym do Ciebie, ale po co?
Żeby dowiedzieć się, że u Ciebie zajebiście, a na Twoje pytanie "co u Ciebie?" odpowiedzieć, że leżę w łóżku całymi dniami rozdrapując skórę paznokciami, bo mam depresję i nie mogę spać?
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiskowo niskowo
iambass
Miłość istnieje nie po to, by dać nam szczęście ale po to, byśmy mogli sprawdzić, jak silna jest nasza odporność na ból.
— Alessandro D'Avenia
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
4528 6fc3 500
Reposted fromtwice twice vianiskowo niskowo
iambass
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vianiskowo niskowo
iambass
iambass
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl