Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

iambass
4812 ab73 500
Reposted fromkaiee kaiee viamefir mefir
iambass
Na jak długo musiałabym zniknąć, żebyś poczuł, że Ci mnie brakuje?
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabylejaka bylejaka
iambass
3295 5e0a
Reposted fromglasswicc glasswicc viabylejaka bylejaka
iambass
była tak zaślepiona jego osobą , że jego największe wady brała za zalety , bez których w życiu by się w nim nie zakochała . 
Reposted fromthesmajl thesmajl viabylejaka bylejaka
iambass
Nie chciałam nic więcej poza tym, by ta relacja po prostu przetrwała te wszystkie próby, na które ją oboje wystawiliśmy.
— Tumblr
Reposted fromSalute Salute viabylejaka bylejaka
7290 6aa6
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viabylejaka bylejaka
iambass
Każdy lubi być w centrum czyjegoś wszechświata.
— Jonathan Carroll
Reposted fromumorusana umorusana viabylejaka bylejaka

July 11 2017

iambass
iambass
iambass
iambass
3716 4f64 5003684 a3c3 500
— Paterson (2016), dir. Jim Jarmush
iambass
Jeśli należysz do tych, którzy kochali tylko raz, to niewiele masz do powiedzenia. Ale jeśli to była prawdziwa miłość, to inni powinni milczeć w twojej obecności.
— Waldemar Łysiak
iambass
Każdy z nas czegoś żałuje. Każdy z nas w nieodpowiednim momencie powiedział kilka słów za dużo. Każdy z nas, chociaż raz powiedział "nie", wtedy, gdy serce tak cholernie błagało o "tak". Każdy z nas wybrał niewłaściwą drogę, niewłaściwego człowieka u boku i niewłaściwe emocje. To nic złego popełniać błędy...
iambass
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''

July 07 2017

iambass
5450 901d 500

June 21 2017

iambass

...

Szkoda że cię nie ma,
bo dziś znów boli mnie serce,
i ciągle nie mam pomysłu na życie...
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
iambass
czasem mi się przyśnisz
i ciężko z łóżka potem wstać
iambass
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl