Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2017

iambass
Pozmieniało się ostatnio.
— 21:21
Reposted fromilolilo ilolilo viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
iambass
Reposted fromshakeme shakeme viaimchuckbasss imchuckbasss
iambass
iambass
5043 d19b 500
Reposted fromtfu tfu viaohhh ohhh
iambass
2105 4cb5 500
zależy jaka jest skala
Reposted fromrawwwr rawwwr viaohhh ohhh
iambass
7147 da21
Reposted from2017 2017 viaohhh ohhh
iambass
6730 9c2e
Reposted fromcocopaulina cocopaulina viaohhh ohhh
iambass
0655 252c 500
Reposted fromdysmutacja dysmutacja viaohhh ohhh
1357 2ac7 500
Reposted fromamatore amatore viaohhh ohhh
iambass
6411 8f15
Reposted fromamatore amatore viaohhh ohhh
1470 4dd9 500

l-art-est-cochon:

pas toujours

Reposted fromamatore amatore viaohhh ohhh
iambass
9773 f936
A man
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex viaohhh ohhh

May 14 2017

iambass
Możesz tęsknić leżąc samotnie w łóżku lub nazwać to chwilą słabości i zwątpienia. Jednak kiedy na najlepszej imprezie swego życia, rozglądasz się po śmiejących się znajomych, uśmiechasz się do nich - i uderza Cię ta przytłaczająca, pusta tęsknota, bo przypominam sobie o nim - zastanawiasz się co teraz robi i jak to by było, gdybyście byli tutaj teraz razem...

W takich momentach tęsknisz najprawdziwiej, bo takie chwile to szczery krzyk serca, które tęskni, że nie spędza najfajniejszych chwil swojego życia z kimś, kto miał tu być już na zawsze. 
— Kobus
Reposted fromimpulsivee impulsivee vianolight nolight

May 09 2017

iambass
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
Reposted fromoiv13 oiv13 viawasteland wasteland
iambass
iambass
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
Reposted fromlabellavita labellavita viaimchuckbasss imchuckbasss
iambass
4128 46b4
Reposted fromkreatura kreatura viaimchuckbasss imchuckbasss
iambass
Ty myślałaś, że wróci, i że będziesz miała happy end z tym pojebańcem. No cóż.
— Jakub Żulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl