Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

iambass
1876 f381
Reposted fromnexxt nexxt
iambass
1878 eb8e
Reposted fromnexxt nexxt
iambass
Aug 8
Add this event to a calendar application
Napisałabym do Ciebie, ale po co?
Żeby dowiedzieć się, że u Ciebie zajebiście, a na Twoje pytanie "co u Ciebie?" odpowiedzieć, że leżę w łóżku całymi dniami rozdrapując skórę paznokciami, bo mam depresję i nie mogę spać?
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiskowo niskowo
iambass
Miłość istnieje nie po to, by dać nam szczęście ale po to, byśmy mogli sprawdzić, jak silna jest nasza odporność na ból.
— Alessandro D'Avenia
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
4528 6fc3 500
Reposted fromtwice twice vianiskowo niskowo
iambass
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vianiskowo niskowo
iambass
iambass
iambass
Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać.
— Maks Somow
iambass
iambass
przyzwyczaiłem się do porażek

August 01 2017

iambass
6934 6182 500
1973 Datsun 240Z
Reposted fromvolldost volldost viabylejaka bylejaka
iambass

Czasem mam problem i nikomu nic nie mówię, czasem po prostu nie chcę, lecz częściej nie umiem.

— KaWu
Reposted fromextract extract viabylejaka bylejaka
iambass
1533 0848
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viamefir mefir
iambass
Czego Ci brak?
Wszystkiego. Rozmów z Nią, jej opowieści o tym, jak minął dzień. Brak mi Jej chropawego 
ciemnego głosu, Jej śmiechu, listów, które do mnie pisała i które pisałem do Niej. Brak mi Jej oczu i zapachu włosów i smaku Jej oddechu. Brak mi kurwa wszystkiego. Brak mi poczucia Jej istnienia, bo lepiej się czułem, wiedząc, że Ona istnieje, że ktoś taki jak Ona istnieje. Przede wszystkim brak mi chyba tego, że wiedziałem, że znowu Ją zobaczę. Zawsze myślałem, że znowu Ją zobaczę.
— James Frey - Mój przyjaciel Leonard
Reposted frompieprzycto pieprzycto
iambass
Bo jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— Wojciech Tochman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabylejaka bylejaka
iambass
Mam wrażenie, że kiedyś siądę i zacznę się śmiać, jak mogłam tak po prostu zmarnować część życia, z której teraz nic nie mam.
Reposted fromasiiieek asiiieek viabylejaka bylejaka
iambass
Gatsby
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viabylejaka bylejaka
iambass
Nie wiem czy jeszcze potrafię kochać i może dlatego właśnie zostałem sam
— Diox/The Returners "Samotność"
Reposted fromxalchemic xalchemic viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl