Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

iambass
0221 68c7
iambass
Chciałabym do Ciebie zadzwonić, powiedzieć tak po prostu, że tęsknię. Nie wiem, czy to coś znaczy, nigdy nie chciałam niczego Ci niszczyć, chciałam Ci tylko powiedzieć, że tęsknię. Że kurwa tęsknię.
— Marta Dzido
iambass
Jesteśmy inni, nikt nie pokochał nas do końca
— Miuosh - Matka i krew
iambass
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry.
— J. Żulczyk
2211 e810 500

onlyindielyrics:

The 1975 - fallingforyou

Reposted fromc4tnot3s c4tnot3s viapromieniecienia promieniecienia
iambass
Pewnym osobom wybaczymy rzeczy, których innym nie bylibyśmy w stanie darować do końca życia.
iambass
4185 726e 500
iambass
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromlaazy laazy viadreamingboy dreamingboy
iambass
Dopóki chcesz się z kimś całować, dopóty jest uczucie.
— Grażyna Plebanek
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viadreamingboy dreamingboy
iambass
Potrzebuję Cię zobaczyć.

April 12 2017

iambass
3444 7dcc
Reposted frombloodyana bloodyana viasamozatrucie samozatrucie
iambass
Są ludzie, którym pozwolimy wracać zawsze.
iambass
1848 f1f4
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viasamozatrucie samozatrucie
iambass
Na zawsze już będę nosił te ranę, z którą można żyć, ale która jest tak głęboka, że nigdy się nie zabliźni i po wielu latach będzie bolała tak samo, jak pierwszego dnia.
— Vincent van Gogh, Listy do brata
iambass
Można się kochać i pieprzyć. Można też pieprzyć, że się kocha.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasamozatrucie samozatrucie
iambass
Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— -J. Borszewicz
4818 8cb3
Reposted fromsunlight sunlight viasamozatrucie samozatrucie
iambass
2313 e75d
iambass
Kiedy już raz doświadczyłeś pewnej bliskości, inne jej rodzaje już cię nie zaspakajają.
— Salley Vickers
Reposted fromrol rol viasamozatrucie samozatrucie
iambass
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl