Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

iambass

louisisana:

the little tongue flick

the smirk

the clenched jaw

the hooded eyes

this gif is sex.

iambass
jestem emocjonalnym wrakiem, jestem w środku popierdolona.
— myśl na dziś.
Reposted fromstarryeyed starryeyed viadusielecc dusielecc
iambass
8772 b349
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viadusielecc dusielecc
iambass
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz - 622 upadki Bunga, czyli demoniczna kobieta
Reposted fromohwow ohwow viadusielecc dusielecc
iambass
7950 01a2 500
The Longest Ride (2015)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viadusielecc dusielecc
6961 2410
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viadusielecc dusielecc
iambass
6701 7375
Reposted fromdelain delain viadusielecc dusielecc
5343 a6e4
Reposted fromLittleJack LittleJack viadusielecc dusielecc
iambass
3315 0829
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusielecc dusielecc
iambass
iambass
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viadusielecc dusielecc
iambass
5623 fb8b
Reposted fromnaivetangerine naivetangerine viadusielecc dusielecc
iambass
A potem sam się znajdzie powód By zwątpić czy to się opłaca Znajdziemy powód by odchodzić I sto powodów, żeby wracać
— Artur Andrus
iambass
5556 fc89
Reposted fromdziewcze dziewcze viadusielecc dusielecc
I’m in love with the shape of you 🎀
— Edd Sheeran
Reposted fromdusielecc dusielecc

March 25 2017

iambass
Jeśli będziesz gotowa wrócić, odezwij sie, proszę.
— Serce
iambass
3757 05c8 500
Reposted fromkerosine kerosine vialittlefool littlefool
iambass
7699 895b
8970 7cfb 500
Reposted fromorendasophie orendasophie vialittlefool littlefool
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl